BAJKAFEST

RAZPIS PRIREDITVE

Festival gorskega kolesarstva BAJKAFEST- 12. maj 2018

Gorsko kolesarski rekreativni MTB maraton.

NAZIV: Festival gorskega kolesarstva BAJKAFEST

DATUM IN ČAS: Sobota, 12. maj 2018

KRAJ PRIREDITVE: igrišče pri Kmetijski šoli Grm, Sevno 13, Novo mesto in širša okolica

START IN PREVZEM ŠTEVILK: igrišče pri Kmetijski šoli Grm, Novo mesto: http://bit.ly/1NH1OTw

ORGANIZATOR: Gorsko kolesarsko društvo BAJKA, Novo mesto: http://drustvobajka.si/

DISCIPLINA: gorsko kolesarstvo XC –rekreacija

DOLŽINA PROGE: 33 KM

VIŠINSKA: 800 m n.v.

 

Vsi udeleženci festivala lahko dvignejo štartno številko na dan prireditve od 9.00 do 10.45 ure na štartnem prostoru. Ob prijavi se izpolni in podpiše štartni listič, kjer so napisana tudi splošna pravila vožnje in udeležbe na maratonu.

URNIK

1) Maraton

9:30-10:45
prijave, prevzem številk in medalj (igrišče pri Kmetijski šoli Grm, Novo mesto: http://bit.ly/1NH1OTw)

10:55
nagovor vodje prireditve

11:00 
štart

13:00
prihod v cilj

14:00
zabavni del, gost-je presenečenja in žrebanje nagrad sponzorjev

Na progi bo poskrbljeno za okrepčila, na cilju pa za malico in pijačo.

2) Zabavnice

Zabavnice so namenjene vsem, ki ne bodo kolesarili – za otroke, mamice, tete, strice, dedke in babice – pričetek ustvarjalnih delavnic, pod strokovnim vodstvom osebja Kmetijske šole Grm.

TEMA ZABAVNIC (pričetek 10.00)

  1. Športne aktivnosti – Društvo SU


VODSTVO PRIREDITVE IN INFORMACIJE
> Vodja prireditve: Jože Zupančič (00386) 041 682 512 ali mtb.joze@gmail.com
> Gorsko kolesarsko društvo Bajka, Sevno 12a, 8000 Novo mesto
> www.drustvobajka.si

MARATON

Na maratonu lahko sodelujejo vsi kolesarji, ki jih veseli organizirano rekreativno kolesarjenje v skupinah, in se čutijo sposobni prevoziti 33 km dolgo progo. Otroci, mlajši od 18 let, se smejo udeležiti maratona le v spremstvu staršev oziroma polnoletne osebe. Čelada in ostala zaščitna oprema je obvezna za vse udeležence.

Bajkafest krog

OPIS PROGE
Vozi se en krog proge tipa XC, dolžine 33 km in 800 m višinske razlike. Gozdne poti in makadamske poti na Dolenjskem. Asfaltno cestišče le v kratkih odsekih, ki povezujejo vozni krog.

KATEGORIJE
– vsi kolesarimo v eni kategoriji, rekreativno, pod sloganom: “Zdrav duh v Novem mestu”.

NAGRADE
Vsem udeležencem, ki se prijavijo, dobijo spominsko medaljo in štartno številko, s katero se lahko udeležijo žrebanja odličnih sponzorskih nagrad.

SPRETNOSTNI POLIGON
PUMP TRACK poligon Scott je namenjen za učenje osnovnih prvin gorskega kolesarjenja. Na voljo bodo kolesa Scott za otroke in odrasle in inštruktorji za strokovno vodenje. Čelado in ščitnike prinesite s seboj.

OSTALO
>Maraton bo potekal ob normalnem prometu, zato so kolesarji dolžni upoštevati cestno prometne predpise in navodila organizatorjev ter se po njih ravnati.
>Udeleženci maratona vozijo na lastno odgovornost, ter odgovarjajo za škodo povzročeno sebi ali drugim.
>Na maratonu je strogo prepovedano prehitevanje čelnih spremljevalnih vozil.
>Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, drugim ali tretji osebi na opremi in ljudeh pred, med in po prireditvi.
>S svojim startom vsi kolesarji potrdijo, da so seznanjeni z določili razpisa, ki so objavljeni na štartnem lističu, na internetni strani društva, ostalih medijih, ter po ozvočenju na startu.
>V primeru odpovedi imate pravico do povračila vplačane prijavnine.
>Za varen potek prireditve bodo skrbela vozila organizatorja, rediteljska in zdravstvena služba.
>Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.

Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene prijave in obveščanja o poteku prijave ter pošiljanje informacij. Organizator jamči, da podatki prijavljenih ne bodo predani tretji osebi. V primeru težav oz. nejasnosti pri prijavi, si organizator pridržuje pravico do stika s prijavljenim prek sredstev komunikacij na daljavo. Prijavljeni z izvedeno prijavo dovoljuje organizatorju zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri prijavi. Vsi podatki, ki jih prijavljeni navede v prijavi, so namenjeni le prijavi, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je prijavljeni vnesel ob prijavi v računalniškem sistemu, ki je ustrezno varovan in zaščiten ali prek pisne prijave. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal na/pri prijavi resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.

Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične obdelave. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).