Prijavnica BAJKAFEST 14.5.2016

Vaše ime:
Vaš priimek:
Datum in kraj rojstva:
Naslov:
Telefon:
E-mail:

Plačilo se izvede na poslovni račun IBAN: SI56 6100 0001 2019 714
namen: ime in priimek plačnika
Gorsko kolesarsko društvo Bajka, Sevno 12a, 8000 Novo mesto
Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana

➢ Podpisani izjavljam, da sem seznanjen-a s pogoji sodelovanja na tečaju/šoli/vodeni turi/srečanju organizatorja in da vozim/sodelujem na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo niti poškodbe, ki jih sodelujoči povzroči sebi, drugim sodelujočim ali tretji osebi. Čelada in osnovna zaščitna oprema je obvezna za vse udeležence.
➢ Vsi podatki so zaupne narave in ne bodo na vpogled tretjim osebam. Namenjeni so samo za vodenje evidence. Vsem udeležencem, ki imajo zdravstvene težave, priporočamo, da se pred udeležbo tečaja/šole/vodene ture posvetujete s svojim zdravnikom. Vožnja s kolesom/šola/tečaj poteka na lastno odgovornost.
➢ Otroci, mlajši od 18 let, se smejo udeležiti maratona le v spremstvu staršev oziroma polnoletne osebe.
➢ Društvu Bajka dajem avtorizacijo za uporabo in/ali objavo fotografij in video posnetkov za lastno promocijo (v različnih medijih npr. na spletni strani, Facebooku, v blogih, revijah…), ki so bile posnete na vožnjah/tečajih/srečanjih organiziranih s strani društva Bajka. Fotografije, iz katerih obraz ni razviden, je dovoljeno uporabiti brez omejitev. Društvo Bajka zagotavlja uporabo fotografij zgolj v navedene namene in nikoli v škodo ali žalitev osebe na mediju.
 Da Ne
➢ Ali želite, da vas o novostih obveščamo po e-mailu?
 Da Ne